Wat

Het is meer dan een nieuwe naam in Antwerpen, want deze businessgroep is een initiatief dat nog niet eerder bestond in onze regio.
Een initiatief dat beantwoordt aan en ontstaan is uit een behoefte die duidelijk leeft onder CEO's,  bedrijfsleiders en maatschappelijk relevante organisaties.
Tijdens de vele voorbereidende meetings en gesprekken werd duidelijk dat er een zekere schroom bestaat om aanwezig te zijn op openbare aangelegenheden, waar iedereen te veel belaagd wordt met allerhande vragen en voorstellen.
Snel groeide dan ook het enthousiasme om een omgeving te creëren waar jullie in een ongedwongen sfeer kunnen samenkomen, over de sectoren van gedachten kunnen wisselen over brede onderwerpen, en van elkaar kunnen leren.

FluvAnt rolt een programma uit, opgebouwd uit interactieve en gemodereerde debatten in beperkte groepen rond thema’s die jullie belangrijk vinden.  Ondersteunend organiseren we een aantal keer per jaar een grotere – maar evengoed exclusieve – meeting waar naast het debat tijd en ruimte is om elkaar beter te leren kennen.

Exclusiviteit, beperktheid, beslotenheid en interactiviteit zijn slechts enkele kernbegrippen uit deze ambitieuze doelstelling. Daarom zal u ook begrijpen dat we met het lidmaatschap van FluvAnt omzichtig te werk zullen gaan vanuit een respect voor de scherp gedefinieerde doestellingen:

  •  Exclusiviteit en discretie
  •  Interactieve debatten met een leereffect
  •  Hoge betrokkenheid van de leden
  •  Niet het zoveelste podium met de zoveelste spreker