Lidmaatschap

Alvast bedankt voor uw belangstelling om lid te willen worden van FluvAnt. Vooraleer u zich opgeeft als kandidaat-lid herinneren we u nog graag even aan enkele basisprincipes die FluvAnt hanteert bij het aanvaarden van uw lidmaatschap:

  • FluvAnt is bedoeld voor bedrijfsleiders van grote of middelgrote bedrijven en voor topmensen uit de bredere maatschappelijke en culturele sector
  • De leden zijn actief in de ruime Antwerpse regio
  • Uw kandidatuur zal zo snel mogelijk worden getoetst aan de toetredingsciteria. Uiteraard wordt u vervolgens spoedig op de hoogte gebracht of FluvAnt u als lid aanvaardt.

De kostprijs van het lidmaatschap bedraagt 850€+BTW voor een kalenderjaar.

Het lidmaatschap van FluvAnt houdt in dat:

  • u welkom bent op de vaste FluvAnt-lunch elke eerste vrijdag van de maand,
  • u uitgenodigd bent op de regelmatige FluvAnt-events, in de vorm van een interactief debat of met een top level spreker,
  • u hebt inbreng in de opbouw en onderwerpen van de agenda
  • u zelf gasten kan uitnodigen op onze open eindejaars- en zomerreceptie
  • u integraal gebruik kan maken van alle faciliteiten van de vernieuwde Royal Yacht Club van België zoals het huren van de zalen, gebruik maken van de afgesloten parking, toegang tot andere yachtclubs, deelnemen aan cursussen, ..

Contacteer ons >