Bedankje richting City Pirates

Wij als Aertssen bedanken FluvAnt voor het initiatief om een aantal business professionals samen te brengen om over DE uitdaging voor de toekomst te spreken nl. “hoe verkleinen we de kloof tussen de massale vraag naar arbeidskrachten en anderzijds de pool aan talenten die er binnen de Antwerpse jongeren gemeenschap leeft”.  Wij als bedrijven dienen deze kloof te verkleinen en dit kan enkel maar doordat wij als ondernemers durven investeren in de langere termijn door projecten op te stellen die ervoor zorgen dat wij deze jongeren beter kunnen begrijpen en de hand uitreiken naar hen. Wij zullen voor een stuk uit onze comfortzone moeten komen van het traditioneel recruteren. Wij als Aertssen, zullen daarom zeker met Michel Pradolini, de oprichter van City Pirates rond de tafel gaan zitten. 

Alain Bastiaens
HR Director - Aertssen Group nv

Bedankje richting City Pirates