Nieuwjaarsbrief 2020
Beste wensen

 

Beste FluvAnt leden, Beste vrienden,

 Het jaareinde nadert nu wel heel snel.
Tijd om onze nieuwjaarswensen op papier te zetten, zo ook vanuit het bestuur en management van FluvAnt aan zijn leden.
 
FluvAnt is een Antwerpse (business)club van en voor eindverantwoordelijken van bedrijven, organisaties of instellingen met een belangrijke impact op het Antwerpse (bedrijfs)leven.
 
De laatste maanden lijkt het wel dat we worden overspoeld met negatieve berichten over klimaat, vluchtelingenproblematiek, integratie, recessie, mobiliteitsproblemen in Antwerpen, war on drugs, …
Soms kom je in de verleiding om vast te stellen dat we collectief in een negatieve spiraal terecht gekomen zijn.
 
Echter tegenover deze negatieve perceptie staat het ongebreideld positivisme eigen aan ondernemers (in de brede betekenis te definiëren).  Kansen zien en kansen creëren, zich niet laten meeslepen in die negatieve flow.  Bouwen en realiseren, zoeken naar wegen en manieren om de situatie te verbeteren. 
We merken dan ook, met enige fierheid, dat FluvAnt al dikwijls een plek is geweest waar dit optimisme ten volle tot uiting komt. Het bij elkaar brengen van onze leden zorgt altijd voor een dynamiserende sfeer; een sfeer die de RYCB evengoed uitstraalt en waar maakt.
 
Innovatie speelt een belangrijke rol in het counteren van de negatieve perceptie, niet in het minst als “driver” voor vooruitgang en oplossingen.
Antwerpen telt tal van positieve succesvolle voorbeelden.  Daarom focussen we in 2020 op innovatie in het jaarprogramma van FluvAnt en geven we het woord aan ondernemers die innovatie hoog in het vaandel dragen.
FluvAnt biedt de mogelijk om te netwerken met andere Antwerpse CEO’s en samen de problematiek te bespreken, te overleggen en naar oplossingen te zoeken.
Op onze website vindt u de kalender alvast tot de zomer van 2020; aarzel niet nu al jullie agenda’s te blokkeren!
 
2020 is niet enkel een nieuw jaar, ook een nieuw decennium.
Laat ons met z’n allen hier een FANTASTISCH decennium van maken! Niet enkel voor onze familie en dierbaren, maar ook voor de wereld die iets verder van ons af ligt.
 
We wensen jullie een boeiend en succesvol jaar.
Fluvant draagt hieraan bij met inspirerende sprekers, een groeiend netwerk, boeiende discussies, uitdagende visies ….
Tot slot nodigen we jullie uit om het glas te heffen op het nieuwe jaar en het nieuwe decennium tijdens onze nieuwjaarslunch van 10 januari 2020!
 
Prettig feesten voor jullie en al jullie dierbaren.
 
Danielle Jongenelen                                                   Marc Theuns
Manager FluvAnt                                                         Voorzitter FluvAnt
  

Nieuwjaarsbrief 2020