Algemeen

FluvAnt is actiever dan ooit. 
Inderdaad, als Antwerpse businessclub voor topmensen uit het bedrijfsleven, de culturele sector of de academische wereld, beleefden wij de voorbije twaalf maanden samen met u diverse boeiende bijeenkomsten.

Met het bezoek van Tesla-president Elon Musk in het MAS namen we bijna letterlijk een vliegende start.  Talrijke leden woonden ook de diverse interactieve lezingen bij.

We staan erop dat de belangen van onze leden steeds centraal staan bij de diverse initiatieven en ontmoetingen die we plannen.  FluvAnt biedt  een programma aan op maat van de leden en wil hen ook nauw betrekken en doen nadenken over de uitdagingen van de toekomst. Dit alles in een snel evoluerende economische en maatschappelijke context.

Van bij de start hadden de oprichters de ambitie om een Voorzitter aan te trekken die volledig beantwoordt aan het profiel van een ideaal lid: een CEO van een organisatie met een impact op de brede Antwerpse regio, een persoon met een duidelijke visie (en passie) waar hij /zij met de organisatie naar toe wil,…. Kortom een manager met een mening.

Interesse?
Contacteer ons

FluvAnt is bedoeld voor bedrijfsleiders van grote of middelgrote bedrijven  en voor topmensen uit de bredere maatschappelijke en culturele sector. De leden zijn actief in de ruime Antwerpse regio.Spreekt dit uniek initiatief je aan?


Contacteer ons