Vooruitblik - Building the port of the future

Hoe ziet de toekomst van de haven eruit. Water en schepen zullen altijd onlosmakelijk verbonden blijven met een wereldhaven zoals die van Antwerpen. Maar om op topniveau te blijven meedraaien, zijn slimme logistieke processen onontbeerlijk. Hoe de juiste data daarbij kunnen helpen legt Daniël Lievens, CEO van Nxtport ons uit tijdens een dinnermeeting op 28 maart. “Wie over de juiste data beschikt, kan die kennis gebruiken om processen efficiënt te laten verlopen. In een context als de haven van Antwerpen lopen dagelijks duizenden processen door elkaar. Al de spelers in deze processen beschikken over data, maar die worden lang niet altijd optimaal gedeeld, met inefficiënties zoals vertragingen als gevolg”, geeft Daniël Lievens een voorzet naar een ongetwijfeld boeiende avond. 

Schrijf je in >

Vooruitblik - Building the port of the future

Hoe ziet de toekomst van de haven eruit. Water en schepen zullen altijd onlosmakelijk verbonden blijven met een wereldhaven zoals die van Antwerpen. Maar om op topniveau te blijven meedraaien, zijn slimme logistieke processen onontbeerlijk. Hoe de juiste data daarbij kunnen helpen legt Daniël Lievens, CEO van Nxtport ons uit tijdens een dinnermeeting op 28 maart. “Wie over de juiste data beschikt, kan die kennis gebruiken om processen efficiënt te laten verlopen. In een context als de haven van Antwerpen lopen dagelijks duizenden processen door elkaar. Al de spelers in deze processen beschikken over data, maar die worden lang niet altijd optimaal gedeeld, met inefficiënties zoals vertragingen als gevolg”, geeft Daniël Lievens een voorzet naar een ongetwijfeld boeiende avond. 

Schrijf je in >